loader image

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdza należyte wykonanie umowy przez STUDIOMOKO. Przedmiotem umowy była usługa polegająca na biznesowej sesji fotograficznej z udziałem pracowników PARP, w ilości 25 osób, czego rezultatem było 140 zdjęć. Przedmiot umowy został odebrany w dniu 30.06.2021 r. bez zastrzeżeń co do zakresu, jakości i terminowości wykonanej usługi.